Spoločnosť Deoline Group s.r.o., ktorá má štatút chránenej pracovný dielne, Vám ponúka možnosť náhradného plnenia za poskytnutej služby či odobraný tovar. Voľbu náhradného plnenia si zvolíte pred odoslaním objednávky primo v košíku pri vyplňovaní Vasi adresy.

Čo je chránená dielňa / chránené pracovisko?

Chránená dielňa alebo chránené pracovisko sú pracoviská zriadené právnickou osobou alebo fyzickou osobou, v ktorých pracuje najmenej 50 % občanov
so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 Zákona o zamestnanosti č.139/2008, ktorí nie sú schopní nájsť si zamestnanie na otvorenom trhu práce, alebo pracoviská, na ktorých sa občania so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 Zákona o zamestnanosti č.139/2008 zaškoľujú alebo pripravujú na prácu
a v ktorých sú pracovné podmienky vrátane nárokov na pracovný výkon prispôsobené zdravotnému stavu občanov so zdravotným postihnutím
podľa § 9 ods. 1. Zákona o zamestnanosti č.139/2008.